ชื่อ - นามสกุล :นายนริศ พรหมทา
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนบึงบูรพ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและนโยบายและงบประมาณ