ชื่อ - นามสกุล :นางบรรจบพร นนท์ศิลา.
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล