ชื่อ - นามสกุล :นายชูชัย พรหมคุณ
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป