ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนบึงบูรพ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วย