ชื่อ - นามสกุล :นายทิพมอญ มณีวงษ์
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนบึงบูรพ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มงาน